...
  • Pojedyncze wejście 40 zł
  • Karnet 4 wejścia 140 zł
  • Karnet 8 wejść 200 zł
  • No limit 290 zł

*Na jednym karnecie można łączyć kilka różnych zajęć

Półkolonie letnie 2024

Niższa cena jeszcze przez:

Dni
Godziny
Minuty
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.