...

GRAFIK WAKACYJNY

Na zajęcia nie trzeba się wcześniej zapisywać można przychodzić na dowolne zajęcia - jedynie z uwzględnieniem swojej grupy wiekowej i przy posiadaniu aktywnego karnetu

Grafik może ulec zmianie w trakcie przerwy

Przerwa w funkcjonowaniu sali 25.08-31

Poniedziałek

 • Parkour 5-6 lat 17:00
 • Parkour 6-9 lat 18:00
 • Parkour 10-12 lat 19:00
 • Parkour 13+ lat
  Parkour PRO 13+ lat
  20:00

Wtorek

 • Ninja kids 5-7 lat 16:00
 • Ninja kids 8-11 lat 17:00
 • Ninja kids 12+ 18:00
 • Kalistenika 16+ lat 19:00
 • Kalistenika 16+ lat średniozaawansowana 20:15

Środa

 • Parkour 6-9 lat
  Parkour 10-12 lat
  17:00
 • Parkour PRO 6-9 lat
  Parkour PRO 10-12 lat
  18:00
 • Parkour 13+ lat
  Parkour Dorośli
  19:00
 • Parkour PRO 13+ lat
  Parkour grupa czarna
  20:00

Czwartek

 • Kalistenika 16+ lat 19:00
 • Kalistenika 16+ lat średniozaawansowana 20:15

Soboty

 • Kalistenika 08:30
 • Parkour Dorośli 10:00
 • Ninja Kids 5-7 lat 11:00
 • Ninja Kids 8-11 lat 12:00
 • Ninja Kids 12+ lat 13:00
 • Ninja Kids PRO 14:00
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.