...

Marcel Jasiński

Trener parkour, ninja

Marcel Jasiński jest pasjonatem parkour od 2010 roku. Specjalizuje się w dalekich skokach oraz kreatywnych, technicznie wymagających sekwencjach, doskonale wykorzystując swoje umiejętności zdobywane na przestrzeni lat. W swoim arsenale posiada nie tylko wiedzę zdobytą podczas kursów z nauki stania na rękach i treningu personalnego, ale także bogate doświadczenie praktyczne, które stale rozwija.

Jako współtwórca Akademii Parkour, której początki sięgają 2016 roku, Marcel odegrał kluczową rolę w rozwoju tej placówki, która wkrótce przekształciła się w Skillbox. Nie tylko trener, ale także kreatywny umysł zaangażowany w projektowanie interfejsów i tworzenie grafik, Marcel angażuje się w różnorodne dziedziny, aby zapewnić kompleksowe podejście do swojej pracy.

Marcel kładzie szczególny nacisk na doskonałość techniki w wykonywanych ćwiczeniach, bez względu czy są to ćwiczenia z ciężarem czy techniki parkurowe. Jego podejście skupia się na ciągłym doskonaleniu, poszukiwaniu nowych wyzwań i kreatywnym podejściu do treningu. Odkrywając potencjał każdego uczestnika, Marcel inspiruje do przekraczania własnych granic i osiągania nowych wysokości zarówno fizycznych, jak i osobistych.

Jego zajęcia w Skillbox nie są tylko formą ruchu, ale prawdziwą pasją, która rozwija zarówno ciało, jak i umysł. Każdy trening z Marcelem to okazja do eksploracji i odkrywania nowych możliwości, podnosząc tym samym poprzeczkę własnych umiejętności.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.