...

Łukasz Milka

Trener parkour, kalisteniki i właściciel

Łukasz Milka, pasjonat parkour od 2006 roku, doświadczony trener i właściciel SKILLBOX. Przez prawie 20 lat treningów Łukasz przeżył liczne parkourowe przygody i nawiązał kontakty z utalentowanymi skoczkami. 

Jako jeden z założycieli Klubu Sportowego Movement, obecnie największego klubu parkour w Polsce, oraz Polskiej Federacji Parkour i Freerun, aktywnie działał na rzecz promocji i rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju. 

Obecnie jest on wiceprezesem zarządu Polskiej Federacji Parkour i Freerun i aktywnie uczestniczy w jej działaniach poprzez prowadzenie egzaminów na instruktorów parkour oraz asystentów oraz poprzez tworzenie polskich ram kwalifikacji na instruktora parkour w ramach Zintegrowanego Systemu Kształcenia (ZSK).

Obecnie Łukasz skupia się na doskonaleniu swojego warsztatu trenerskiego. Posiada magisterium z zakresu Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, a także liczne kursy i uprawnienia trenerskie, zwłaszcza w dziedzinach pokrewnych, takich jak gimnastyka sportowa i sztuki walki. Jego doświadczenie trenerskie obejmuje okres 12 lat pracy i kilkanaście tysięcy jednostek treningowych. Poza tym jest on szkoleniowcem i prowadzi nie tylko indywidualne szkolenia, lecz także szkolenia dla dużych klubów sportowych.

W roli Właściciela i Trenera Głównego w SKILLBOX, Łukasz kładzie duży nacisk nie tylko na rozwijanie umiejętności fizycznych, ale także na budowanie charakteru i samoświadomości uczestników. Wierzy, że parkour to nie tylko sport, lecz również droga do samopoznania i przekraczania własnych granic.

Łukasz serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do SKILLBOX, gdzie parkour staje się nie tylko formą ruchu, ale także pasją, która rozwija ciało i umysł. Każdy trening to okazja do odkrywania nowych możliwości i podnoszenia poprzeczki własnych umiejętności!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.