...

Szymon Patok

Trener akrobatyki

Szymon Patok, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, to doświadczony nauczyciel i trener gimnastyki. Przez ostatnie 10 lat skupiał się na pracy z dziećmi i młodzieżą, a przez 7 lat pełnił rolę nauczyciela wychowania fizycznego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.

Dodatkowo, Szymon jest instruktorem judo od 7 lat, prowadząc zajęcia w tej dziedzinie. Posiada także uprawnienia trenera II klasy z gimnastyki sportowej, wspierając rozwój Skillbox w tym obszarze. Jego doświadczenie obejmuje również 9 lat pracy jako wychowawca na półkoloniach i obozach sportowych, co stało się dla niego doskonałą okazją do poszerzania zaplecza doświadczeń.

Szymon zdobył dodatkowe kwalifikacje poprzez studia podyplomowe z surdopedagogiki oraz pedagogikę ze spektrum autyzmu. Posiada również umiejętność komunikacji językiem migowym PJM na poziomie średniozaawansowanym. Jako instruktor, nie tylko gimnastyki sportowej, ale także judo, ścianki wspinaczkowej, narciarstwa zjazdowego oraz badmintona, wnosi szerokie spektrum umiejętności na zajęcia.

Dołącz do treningów z Szymonem, gdzie doświadczony nauczyciel i instruktor gimnastyki kształtuje nie tylko umiejętności fizyczne, ale także rozwija zdolności komunikacyjne i wspiera wszechstronny rozwój uczestników.Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.